iScanner Cho phép khách hàng iPhone và iPad xử lý hồ sơ và kiểm tra giống như một người đứng đầu

TLDR: Ứng dụng iScanner là không. Ứng dụng khách iOS 1 chiều có thể xử lý, chuyển đổi hoặc thay đổi báo cáo theo hướng của họ - và nó hiện đang được giảm giá 79%. Tất cả chúng tôi đều yêu thích điện t...